تداوم نذر خدمت کارکنان واحدهای تابعه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان

در اجرای دستورات دکتر بابایی ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در [...]

بازدید مدیرکل ثبت اسناد و املاک استــان زنجــان از ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان های سلطانیه و خدابنده

حسین کاظمی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان از واحدهای ثبتی سلطانیه و [...]

ملاقات مردمی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان

دیدار مردمی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان انجام شد.

صدور 70 فقره سند مالکیت اراضی کشاورزی در یک روز در واحـد ثبتـی خرمدره

70 فقره سند مالکیت اراضی کشاورزی در یک روز در واحد ثبت خدابنده صادر شد.

اجرای پویش نذر خدمت با نیت شهدای خدمت توسط کارکنان واحدهای مختلف ثبتی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان

کارکنان واحدهای ثبتی تابعه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان در روزهای تعطیل [...]

عملکرد جهادی کـارکنـان واحـد ثبتـی خرمدره

کارکنان واحد ثبتی خرمدره تا ساعت 21 شب در محل کار خود حضور یافتند.

افتتاح دومین شعبه کانون بازنشستگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در استان زنجان

دومین شعبه کانون بازنشستگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در استان زنجان افتتاح شد.

اخبار مهم