تقدیر از همکاران فناوری و اطلاعات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان

از همکاران فناوری و اطلاعات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان تقدیر شد.

انعکاس خبر صدور سند امامزادگان ام البنین(س) و برادران(ع) در سایت های خبری

سند امامزادگان ام البنین(س) و برادران(ع) صادر و تحویل اوقاف شد| در دیدار و جلسه [...]

اخبار مهم