ردیف مدرک تحصیلی نام خانوادگی نام کد ملی نام پدر کد پستی
1 کارشناسی احمدی قلعه سید جمال الدین 5899972653 سید حسین احمدی 4513744581
2 کارشناسی ادیب عطا 4270503440 جواد 4515877359
3 کارشناسی اسلامی امیر 4270712902 فخرالدین 4519934617
4 کارشناسی ارشد افشار مهدی 4284896733 عونعلی 4514958856
5 دکتری اکبری دوتپه سفلی رضا 4360261004 مهدی 1581114171
6 کارشناسی امین افشار غلامرضا 4285784831 محرمعلی 4518615657
7 کارشناسی ایمانی ذکر الله 4371220606 مسیحا 4514483649
8 کارشناسی ارشد بادی امیر 6150068986 حمیدرضا 4574145438
9 کارشناسی ارشد بدرلو سمیرا 4285774501 سیاب 4518413794
10 کارشناسی بهرامی علی اکبر 4285270935 رمضانعلی 4511655184
11 کارشناسی ارشد بیات هادی 4270958731 علی 4513735958
12 کارشناسی ارشد بیگدلی بهنام 4285994844 محمد 4518997797
13 کارشناسی ارشد بیگدلی بهاره 4285786941 ابراهیم 4516355647
14 کارشناسی ارشد بیگدلی تبار سهرین محسن 4285993597 میکائیل 4514636549
15 کارشناسی تبارکی جزیمق امیرحسین 4270847591 نبی اله 4514783813
16 کارشناسی جعفری حمید 4285734346 نصرت اله 4513638148
17 کارشناسی جوجانی امیرهوشنگ 4284709089 غلامرضا 4515747376
18 کارشناسی حسنی زهرا 4285498960 غلامعلی 4519857399
19 کارشناسی ارشد حمزه لوئی سپیده 4285759705 علیرضا 4513646938
20 کارشناسی خالقی سهراب 4282284846 محرمعلی 4514443676
21 کارشناسی خدایاری سمانه 4285038765 رضا 4513617783
22 کارشناسی رحمانی رضا 5600008317 نقشعلی 4519138138
23 کارشناسی سبحانی حسین 6150071510 خلیل 4571846556
24 کارشناسی سهرابی نرگس 4285728672 غیبعلی 4513898744
25 کارشناسی ارشد شریفی بابک 4285568403 علی اوسط 4513933145
26 کارشناسی شعبانی منفرد محمود 4372256485 حکمعلی ۴۵۱۴۹۴۳۴۴۵
27 کارشناسی ارشد عابدی فرزانه ۴۲۸۵۶۷۱۱۸۲ نصرت اله 4513663733
28 کارشناسی ارشد عباسی سعید 4280862011 باقر 4513944951
29 کارشناسی عباسی مسعود 4284996304 ابراهیم 4519656968
30 کارشناسی ارشد غریبی مهدی 4285739992 حسین 4513737196
31 کارشناسی ارشد کریمی هادی 4270830336 منصور 4514866693
32 کارشناسی کلانتری سعید ۴۴۰۰۱۵۲۷۲۳ اروجعلی ۴۵۷۱۶۶۳۱۴۴
33 دکتری کیامهر رامین 2754607870 رسول 4513963145
34 کارشناسی کیامهر پردیس 2741205574 رامین 4513963145
35 کارشناسی گنج خانلو الناز 4285760444 ستار 4213843511
36 کارشناسی محمدی محمد 4270329981 منصور 4514869739
37 کارشناسی محمدی حمید 4271097454 ذوقعلی 4518917636
38 کارشناسی محمدی آصف 5399963949 بهرام 4594138783
39 کارشناسی مداحی امیر 4400159965 ارسلان 4561933755
40 کارشناسی مداحی مهدی 4400063895 ارسلان 4561873916
41 کارشناسی موسوی سید میلاد 4285740648 سید مصطفی 4513646938
42 کارشناسی میانداری جمال 4280560234 محمد 4513985159
43 کارشناسی نوری غدیر اله 4410402269 نصرت اله 4514943341
44 کارشناسی نوری زاده نیره 0081514913 سهراب 4513877358
45 کارشناسی خان محمدی کامران 4270754419 علی 4517857758
46 کارشناسی بیات رضا 4285562944 شیرعلی 4285562944
47 کارشناسی تقوی میلاد 4285759111 کمال 4515743391
48 کارشناسی ارشد ایمانی ناصر 4285772086 علی
49 کارشناسی نقیلو مسعود 4270249587 ابوالفضل 4519633619
50 کارشناسی شایسته فرد بهاره 4270014611 خلیل 4515637866

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار مهم