به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان، پیرو ارسال اظهارنامه به شرکتهای مشاور طرف قرارداد در زمینه حدنگاری اراضی زراعی و حسب دستور مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان مبنی بر بررسی تخصصی عملکرد هر یک از این شرکتها ، با دعوت از مدیران عامل و نمایندگان شرکتهای آب راه نقشه البرز و پردازش نقشه غرب ، در تاریخ دوم اردیبهشت 1402 نشستی تخصصی با حضور معاونت امور املاک و کاداستر ، ریاست بازرسی و ارزیابی عملکرد ، رئیس اداره کاداستر و کارشناسان اداره کل برگزار و عملکرد هر یک از شرکتهای مشاور بررسی و با تنظیم صورتجلسه ای مقرر گردید که تمامی شرکتهای طرف قرارداد ظرف مهلت تعیین شده نسبت به انجام تعهدات خود اقدام و گزارش عملکرد خود در این زمینه را به طور مستمر به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان ارسال نمایند. همچنین این شرکتها متعهد گردیدند که با سرعت عمل بیشتری نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار مهم