ردیف سمت نام نام خانوادگی آدرس تلفن کفیل
1 سردفتر خانم مریم میرمحمدرضائی زنجان خیابان امام خیابان فردوسی نبش پاساژ رضایی 33324104 _
2 دفتریاراول آقای حسین میرمحمدرضائی زنجان خیابان امام خیابان فردوسی نبش پاساژ رضایی _
5 سردفتر آقای علی جعفری زنجان-خیابان 17 شهریور نرسیده به سه راه امجدیه جنب بانک تجارت پلاک 361 33552929 _
6 دفتریاراول آقای حسین حیدرزاده زنجان-خیابان 17 شهریور نرسیده به سه راه امجدیه جنب بانک تجارت پلاک 361 _
10 سردفتر آقای رحیم نصیرپور زنجان-میدان ارک روبروی بیمارستان بهشتی ساختمان ارک 33326134 _
11 دفتریاراول خانم مهین عمارلو زنجان-میدان ارک روبروی بیمارستان بهشتی ساختمان ارک _
12 دفتریاردوم خانم مژگان سلیمی زنجان-میدان ارک روبروی بیمارستان بهشتی ساختمان ارک _
19 سردفتر خانم شهلا ترابی خمس زنجان-خیابان امام(ره) سبزه میدان خیابان طالقانی نرسیده به بیمه ایران پلاک5 33322506 _
20 دفتریاراول خانم پریوش اسماعیل مظفری زنجان-خیابان امام(ره) سبزه میدان خیابان طالقانی نرسیده به بیمه ایران پلاک5 _
21 دفتریاردوم خانم بدر الضحی مومنی نیا زنجان-خیابان امام(ره) سبزه میدان خیابان طالقانی نرسیده به بیمه ایران پلاک5
27 سردفتر آقای نصراله نیکخواه بهرامی زنجان-خیابان امام(ره)ابتدای کوچه فصاحتی پلاک22 33330027 _
29 سردفتر خانم فریبا مرتضوی زنجان-فلکه قائم کوچمشکی نبش کوچه مخبری پلاک605 33444035 _
30 دفتریاراول آقای سید ناصر مرتضوی زنجان-فلکه قائم کوچمشکی نبش کوچه مخبری پلاک605 _
31 سردفتر آقای مسلم رمضان زاده زنجان- سردفتر به حومه چهار دونگه تهران  منتقل شده است _ سردفتر33کفیل دفترخانه
35 سردفتر آقای شکراله نصیری زنجان-خیابان امام(ره)اول خیابان فرودگاه پلاک41 33541462 _
36 دفتریاراول آقای حسن نصیری زنجان-خیابان امام(ره)اول خیابان فرودگاه پلاک41 _
37 سردفتر آقای نادر سعیدی زنجان -برابرحکم صادره دفترخانه تعطیل می باشد _ سردفتر69 کفیل دفترخانه
38 دفتریاراول خانم پونه قاسمی زنجان -برابرحکم صادره دفترخانه تعطیل می باشد کفیل دفتریار 50
45 سردفتر آقای سیدمسعود غفاری زنجان-خیابان بعثت(سرچاه)روبروی تعاون روستائی پلاک270 33456976 _
46 دفتریاراول اآقای محمد صادق پارسا زنجان-خیابان بعثت(سرچاه)روبروی تعاون روستائی پلاک270 _
47 دفتریاردوم خانم سیده مریم غفاری زنجان-خیابان بعثت(سرچاه)روبروی تعاون روستائی پلاک270 _
59 سردفتر آقای سعید نصیری زنجان خیابان جمهوری اسلامی چهارراه ترانس کوچه شهیدسلطان محمدی جنب بانک ملت پلاک 17 33454999 _
60 دفتریاراول آقای مسعود عینی زنجان خیابان جمهوری اسلامی چهارراه ترانس کوچه شهیدسلطان محمدی جنب بانک ملت پلاک 17 _
61 سردفتر آقای حمیدرضا  صدر زنجان-اسلام آبادخیابان شهیدآیت اله صدوقی جنوبی پلاک 103 33562535 _
62 دفتریاراول عبدالرضا صدر زنجان-اسلام آبادخیابان شهیدآیت اله صدوقی جنوبی پلاک 103 33458799 _
65 سردفتر آقای ابوالحسن محمدی زنجان-خیابان امام(ره)نرسیده به میدان عقاب ساختمان ممتازطبقه اول واحد103 33325563 سردفترکفیل دفترخانه17
67 سردفتر اقای سلمان ولیزاده زنجان-خیابان جمهوری   میدان جمهوری ساختمان شمالی پلاک10 33467989 _
68 دفتریاراول خانم فریده امیری زنجان-خیابان جمهوری   میدان جمهوری ساختمان شمالی پلاک10 _
69 سردفتر خانم زهره کبودوند سجاس-سردفتربه زنجان منتقل شده است سردفتر27 کفیل دفترخانه
71 سردفتر آقای حاجعلی قربانی زنجان-خیابان شیخ فضل اله نوری کوچه دستوارپلاک7 33458525
72 دفتریاراول فاطمه قربانی زنجان-خیابان شیخ فضل اله نوری کوچه دستوارپلاک7 _
73 دفتریاردوم خانم رقیه قربانی زنجان-خیابان شیخ فضل اله نوری کوچه دستوارپلاک7
76 سردفتر آقای محمد بیگدلی زنجان-خیابان17شهریورروبروی شهرداری منطقه3 احیه2پلاک1/68 33537573 _
77 دفتریاراول خانم حسنیه بیگدلی زنجان-خیابان17شهریورروبروی شهرداری منطقه3 احیه2پلاک1/68 _
80 سردفتر آقای علی آریا منش زنجان-خیابان17شهریورروبروی بیمه خدمات درمانی پلاک4 33545954 _
81 دفتریاراول خانم زینب گلدوست زنجان-خیابان17شهریورروبروی بیمه خدمات درمانی پلاک4
82 سردفتر خانم زهره کبودوند زنجان-خیابان سعدی وسط کوچه زرنانی ساختمان زرتشت طبقه3 واحد307 33339930 _
83 دفتریاراول خانم ناهید کبودوند زنجان-خیابان سعدی وسط کوچه زرنانی ساختمان زرتشت طبقه3 واحد307 _
87 سردفتر آقای سید احمد حسینی زنجان-میدان ارک اول خیابان مدرس جاده همایون سابق پلاک 34شرقی 33557380 _
88 دفتریاراول خانم آزیتا رحمانی زنجان-میدان ارک اول خیابان مدرس جاده همایون سابق پلاک 34شرقی _
89 سردفتر آقای جلیل گورانی میانجی زنجان-خیابان بعثت روبروی شرکت غله ساختمان اداری طبقه اول 33363328 _
90 دفتریاراول خانم سیده الهام قریشی زنجان-خیابان بعثت روبروی شرکت غله ساختمان اداری طبقه اول _
97 سردفتر آقای نادر صبوری زنجان-خیابان بعثت روبروی  کوچه انگورانی ساختمان10طبقه1واحد2 33330926 _
98 دفتریاراول آقای منصور صبوری زنجان-خیابان بعثت روبروی  کوچه انگورانی ساختمان10طبقه1واحد2 _
101 سردفتر آقای محمد حیدری زنجان میدان آزادیر جنب بانک ملی ساختمان سروستان طبقه 5 واحد 14 33332031 _
105 دفتریار آقای فخرالدین عباسی زنجان-اسلام آبادخیابان آیت اله صدوقی خیابان شهید رحمان امامی پلاک6 33565538 _
106 دفتریاراول خانم ثریا اسدی زنجان-اسلام آبادخیابان آیت اله صدوقی خیابان شهید رحمان امامی پلاک6 _
107 سردفتر خانم تبسم یار احمدی زنجان-میدان عقاب خ فدائیان اسلام(اول جاوید)نبش کوچه سیلاب پلاک9 33328352 _
108 دفتریاراول آقای ابوالفضل ندرلو زنجان-میدان عقاب خ فدائیان اسلام(اول جاوید)نبش کوچه سیلاب پلاک9 دفتریارکفیل دفتریاردفتر33و17
109 سردفتر آقای علی اصغر ظهیریان زنجان-سعدی شمالی روبروی بیمارستان ارتش ساختمان سعید طبقه اول 33565955 سردفترکفیل دفترخانه80
110 دفتریاراول خانم منا ظهیریان زنجان-سعدی شمالی روبروی بیمارستان ارتش ساختمان سعید طبقه اول 33565955
111 سردفتر آقای محمد حسین حیدری زنجان-خیابان جمهوری روبروی مدرسه شهیدبشیری موسوی پلاک30/2 33440471 سردفترکفیل دفترخانه70
112 دفتریاراول خانم ناهید اسماعیلی زنجان-خیابان جمهوری روبروی مدرسه شهیدبشیری موسوی پلاک30/2 _
117 سردفتر محسن بیگدلی زنجان سعدی شمالی روبروی خیابان بهار ساختمان نیکان طبقه دوم واحد سوم 33544648 _
118 دفتریار شهرام بیگدلی زنجان سعدی شمالی روبروی خیابان بهار ساختمان نیکان طبقه دوم واحد سوم 33544648 _
119 سردفتر آقای فرهاد نجفی زنجان-خ جاوید جنب مسجد غریبیه ساختمان شبنم18طبقه اول واحد یک 33325083
120 دفتریاراول خانم فیروزه رمضانلو زنجان-خ جاوید جنب مسجد غریبیه ساختمان شبنم18طبقه اول واحد یک _
121 سردفتر آقای یحیی بابائی زنجان-خیابان فدائیان اسلام( جاوید) طبقه فوقانی نمایشگاه لاله پلاک12 33325510 _
122 دفتریاراول خانم اعظم اسادات غفاری زنجان-خیابان فدائیان اسلام( جاوید) طبقه فوقانی نمایشگاه لاله پلاک12 _
123 دفتریار دوم سالار نجفی زنجان-خیابان فدائیان اسلام( جاوید) طبقه فوقانی نمایشگاه لاله پلاک12
126 سردفتر آقای محمد آذری فرد زنجان-خیابان شهید مطهری روبروی خیابان درمانگاه نبش خیابان انقلاب اسلامی 33565161 _
127 دفتریاراول خانم سمیه آذری فرد زنجان-خیابان شهید مطهری روبروی خیابان درمانگاه نبش خیابان انقلاب اسلامی _
128 سردفتر آقای صفر رشیدی زنجان-سردفترازسمت سردفتری استعفاء داده است _ _
129 دفتریار _ _ زنجان-سردفترازسمت سردفتری استعفاء داده است _
132 سردفتر آقای امیر مهدیزاده زنجان-خیابان17شهریور روبرویاستادیوم ورزشی15خرداد پلاک154 33539271 _
133 دفتریاراول خانم لیلا مهدی زاده زنجان-خیابان17شهریور روبرویاستادیوم ورزشی15خرداد پلاک154 _
134 سردفتر آقای علی اصانلو زنجان- فلکه کوچه مشکی خیابان سرداران شهید ساختمان جاویدان طبقه اول واحد یک 33442103 _
135 دفتریاراول خانم زهرا اصانلو زنجان- فلکه کوچه مشکی خیابان سرداران شهید ساختمان جاویدان طبقه اول واحد یک دفتریار،  کفیل دفریار 67
136 سردفتر آقای محمد اشتری زنجان- شهرک کارمندان فاز اول غربی پلاک 1192 33468488
137 دفتریار _ _ زنجان- شهرک کارمندان فاز اول غربی پلاک 1192 دفتریار66 دفتریار کفیل
140 سردفتر آقای ناصر الماسی زنجان – خیابان خرمشهر تقاطع شیلات بلوار شریعتی نبش خیابان دوم وسوم پلاک 1-33784210 33775031 سردفتر کفیل دفترخانه 20
141 دفتریاراول آقای محسن فتحعلی پور زنجان – خیابان خرمشهر تقاطع شیلات بلوار شریعتی نبش خیابان دوم وسوم پلاک 1-33784210
142 سردفتر آقای طیب قنبری زنجان-سردفتر ار سمت سردفتر استعفاءداده است _ سردفتر55کفیل دفترخانه
143 دفتریار _ _ زنجان-سردفتر ار سمت سردفتر استعفاءداده است _
144 سردفتر آقای منصور الماسی زنجان-خیابان امام(ره)جنب هتل پارک پلاک156طبقه اول 33332121 _
154 سردفتر آقای حسن طارمی زنجان-به علت عدم شروع به کارحکم سردفترلغوشده است _ _
155 دفتریار _ _ زنجان-به علت عدم شروع به کارحکم سردفترلغوشده است _
156 سردفتر آقای  داود اسلامی زنجان-خیابان فدائیان اسلام( جاوید)روبروی مسجد غریبیه کوچه 6متری صبا پلاک 309 33331082 _
157 دفتریاراول آقای مجتبی حاجی میرخمسه زنجان-خیابان فدائیان اسلام( جاوید)روبروی مسجد غریبیه کوچه 6متری صبا پلاک 309 _
158 دفتریار دوم محمود اسلامی زنجان-خیابان فدائیان اسلام( جاوید)روبروی مسجد غریبیه کوچه 6متری صبا پلاک 309
159 سردفتر آقای محسن نوابی زنجان-چهارراه امیرکبیر طبقه فوقانی بانک سپه 33338633 _
160 دفتریاراول خانم سیده فاطمه اسماعیلی مظفری زنجان-چهارراه امیرکبیر طبقه فوقانی بانک سپه _
163 سردفتر آقای حمید انصاری زنجان-سردفترازسمت سردفتری اسعفاء داده است _ سردفتر54کفیل دفترخانه
164 دفتریار _ _ زنجان-سردفترازسمت سردفتری اسعفاء داده است _
165 سردفتر آقای محمود هاشمی زنجان-خیابان امام جهارراه امیرکبیرابتدای خ شهدا ساختمان صدر طبقه دوم واحد13 33564989 _
166 دفتریاراول آقای محمدکاظم عطائیان زنجان-خیابان امام جهارراه امیرکبیرابتدای خ شهدا ساختمان صدر طبقه دوم واحد13 _
167 سردفتر آقای سیدرضا حسینی قیداری زنجان-خیابان شیخ فضل اله نوری پلاک284ساختمان آرین طبقه اول واحد2 33459265 _
168 دفتریاراول خانم سیده سمیه حسینی قیداری زنجان-خیابان شیخ فضل اله نوری پلاک284ساختمان آرین طبقه اول واحد2 _
169 دفتریار وم خانم سیده ثریا حسینی قیداری زنجان – انصاریه گلستان چهار وسط قطعه 313 33773957
172 سردفتر خانم شهلا مهدیون زنجان- خیابان فرودگاه ساختمان تجاری ایرانمهر طبقه اول واحد6 33565551 _
173 دفتریاراول آقای رسول مهدیون زنجان- خیابان فرودگاه ساختمان تجاری ایرانمهر طبقه اول واحد6 _
174 سردفتر خانم سارا محمدی زنجان بلوار آزادی جنب هتل پارک پلاک 287 33463926 _
175 دفتریاراول خانم لیدا محمدی زنجان بلوار آزادی جنب هتل پارک پلاک 287 _

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار مهم