انسان از گذشته های دور با آب پیوند ناگسستنی دارد. منابع آب در شکل گیری اکثر تمدن های جهان نقش مهم و حیاتی دارد به گونۀ که قسمتی از رسوم ملل مختلف جهان در مورد این مایع ضروری و حیاتی است. اهمیت آب نزد مللی که در نقاط کم آب جهان سکونت داشته اند و می کنند، بیشتر از سایر ملل است.

صنعت آب کشور بعد از انقلاب اسلامی مسیر توسعه خود را با تمام محدودیت منابع طی کرده و خدمات لازم و مورد نیاز مردم کشور در نقاط مختلف ارائه داده است. وضعیت صنعت آب استان زنجان نیز متناسب با کشور توسعه یافته است. در این راستا حجم مخزن سد‌های استان در سال های ابتدایی انقلاب مناسب نبوده است. در سال 92 حجم مخزن سد‌های استان زنجان به میزان 105 میلیون مترمکعب رسیده و در سال 96 این میزان به 328 میلیون مترمکعب بالغ شده است.

شاخص مخازن سدهای استان بر اساس میزان حجم آب سدهای به بهره برداری رسیده منظور می شود که این ظرفیت در پایان سال اتمام سد یا زمان آبگیری و بهره برداری آن ارائه می شود.

 در ابتدای سال پایه هیچ سدی به منظور ذخیره سازی منابع آب استان احداث نگردیده و تا قبل از دولت یازدهم در مجموع 9 سد با حجم ذخیره سازی 105 میلیون مترمکعب در سطح استان به بهره برداری رسیده است.

 در دولت تدبیر و امید 3 سد  تالوار با حجم مخزن 230 ، سد میرزاخانلو با حجم 2.1 و سد بلوبین با حجم 1.6 میلیون مترمکعب آبگیری شده که در پایان سال 1396 شاخص مذکور به 338.7 میلیون مترمکعب در سال ارتقاء یافته است.

طول شبکه توزیع آب در مناطق شهری در سال 1368 به میزان 185 کیلومتر بوده است که در سال 92 به میزان یک هزار و 525 کیلومتر رسیده و در سال 97 این میزان از یک هزار و 630 کیلومتر گذشته است.

طول شبکه توزیع آب در مناطق  روستایی در سال 1368 به میزان 2 هزار و 467 کیلومتر بوده است که در سال 92 به میزان 3 هزار و 36 کیلومتر رسیده و در سال 97 این میزان از 3 هزار و 210 کیلومتر گذشته است.

طول خطوط انتقال آب در مناطق شهری در سال 1380 به میزان 200 کیلومتر برآورد شده است. این میزان در سال 92 به بیش از 275 کیلومتر و در سال 1397 به بیش از 301 کیلومتر رسیده است.

طول خطوط انتقال آب در مناطق روستایی در سال 1383 به میزان یک هزار و 725 کیلومتر بوده که این میزان در سال 92 به  2  هزار و 301 رسیده و روند توسعه ای خود را ادامه داده و در سال 97 به 2 هزار و 448 کیلومتر رسیده است.

حجم تولید آب در مناطق شهری طی سال 1389 به میزان 53 میلیون و 235 هزارمترمکعب بوده که این میزان در سال 92 به 60 میلیون و 711 هزار مترمکعب و در سال 1397 به 53 میلیون و 297 هزارمترمکعب رسیده است.

تعداد انشعاب آب  (شهری) در سال 1368 به میزان 18 هزار و 215 فقره بوده که در سال 92 به 221 هزار و یک فقره و در سال 1397 به میزان 276 هزار و 727 فقره رسیده است.

تعداد انشعاب آب  (روستایی) استان زنجان در سال 1383 به تعداد 57 هزار و 67 فقره بوده است. این تعداد انشعاب در روستاهای استان طی سال 92 به تعداد 91 هزار و 98 فقره و در سال 1397 به میزان 105 هزار و 391 فقره رسیده است.

درصد جمعیت شهری تحت پوشش آب آشامیدنی سالم استان زنجان در سال 1368 به میزان 96 درصد بوده که این میزان در سال 92 به 99.7 درصد رسیده است. در سال 1397 با افزایش رشد به 99.95 درصد رسیده و نزدیک به 100 درصد شده است. درصد جمعیت روستایی تحت پوشش آب آشامیدنی سالم در سال 1383 به میزان 63.9 درصد برآورد شده است. این میزان در سال 92 به میزان 70.41 درصد و در سال 1397 به 82 درصد رسیده است. 

توسعه فعالیت های شرکت آب و فاضلاب روستایی و افزایش پروژه های آبرسانی در سطح استان در گذر زمان موجب جذب اعتبارات برای این پروژه ها، افزایش روستاهای تحت پوشش و به تبع آن افزایش تعداد انشعاب آب شده و موجب افزایش درصد جمعیت روستایی تحت پوشش آب آشامیدنی سالم گردیده است .

به مرور زمان و با افزایش جمعیت ، مهاجرت روستاییان به شهرها، افزایش تعداد شهرها، جذب اعتبارات مناسب در زمینه تامین، انتقال و توزیع آب شرب، ارتقاء سطح زندگی و بهداشت و همچنین مطالبه نیاز آب شرب توسط آحاد مردم، کلیه شاخص های مرتبط با فعالیت های شرکت آب و فاضلاب استان از روند رو به رشدی برخوردار بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار مهم