با توسعه تکنولوژی و ارتباطات جمعی شاهد تغییرات عمده در زندگی جوامع مختلف هستیم. امروزه با وجود ابزارهای ارتباط جمعی وارد عصر جدید و پیچده ای از زندگی انسان شده ایم که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف شده است.

عصر اطلاعات با نام‌های عصر رایانه و عصر دیجیتال نیز شناخته می‌شود، از ویژگی عصر حاضر این است که اشخاص می‌توانند اطلاعات را آزادانه منتقل کنند و دسترسی سریع به علمی داشته باشند که قبلاً ممکن نبوده ‌است. در عصر ارتباطات اطلاع از اخبار و رویدادهای مهم بسیار سهل و آسان بوده و به راحتی در دسترس عموم قرار دارد.

بعد از انقلاب اسلامی ایران شاخص های مختلف ارتباطات در کشور رو به توسعه بوده و به بلوغ بالایی رسیده است. استان زنجان نیز متناسب با شرایط کشور مسیر توسعه خود را در حوزه ارتباطات طی کرده و شاهدیم ضریب نفوذ تلفن همراه، اینترنت و تلفن ثابت در استان بسیار فزونی یافته است.

تعداد تلفن‌های ثابت منصوبه در استان زنجان طی سال 57 به میزان 6 هزار و 300 خط بوده که در سال 92 این میزان به 395 هزار و 151 خط و در سال 97 مطابق آخرین برآوردها به 427 هزار و 460 خط رسیده است. تعداد تلفن‌های ثابت مشغول به کار در سال 57 به میزان 6 هزار و 300 خط بوده که در سال 92 به 345 هزار و 183 خط و در سال 97 مطابق با آخرین اطلاعات به 421 هزار و 160 خط رسیده است.

تعداد نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی در سال 57 تنها یک روستا بوده که در سال 92 به میزان 849 روستا رسیده و در سال 97 نیز به 878 روستا ارتقا یافته است.

در سال 1357 زیرساخت های ارتباطی در استان فراهم نبود، به گونه ای که در ابتدای انقلاب تلفن همراه واگذار شده ای در استان زنجان وجود نداشته است. این میزان در سال 96  به میزان 2 میلیون و 56 هزار و 907 تلفن همراه رسیده است. استان زنجان در سال 1357 تلفن همراه مشغول به کار وجود نداشته که این میزان در سال 97  به یک میلیون و 77 هزار و 415 خط رسیده است.

 تعداد مشترکان تلفن‌های همراه مشغول به کار در استان زنجان طی سال 57 بدون مشترک بوده که این میزان در سال 92 به میزان 774 هزار و 835 مشترک و در سال 96 به میزان 726 هزار 717 مشترک رسیده است.

ضریب نفوذ تلفن همراه در سال 57 با توجه به نبود زیرساخت های تلفن همراه در استان صفر بوده که این میزان در سال 92 به میزان 75.2 درصد رسیده و در سال 95 به میزان 87 درصد افزایش یافته است. همچنین در سال 1397 ضریب نفوذ همراه استان به 6/97 درصد رسیده است.

ضریب نفوذ تلفن ثابت در سال 57 به میزان  1.2 درصد در استان بوده که این میزان در سال 92 به میزان 34 درصد رسیده و در سال 97 به میزان 35.2 درصد افزایش یافته است.

در سال 1357 جمعیت استفاده کننده ای از رایانه در استان زنجان وجود نداشت است، در سال 92 این تعداد به 272 هزار و 481 نفر و در سال 96 به تعداد 404 هزار و 364 نفر رسیده است. جمعیت کاربر اینترنت از صفر در سال 57 به 239 هزار و 989 نفر در سال 92 رسیده و در سال 96 نیز به 516 هزار و 788 نفر ارتقا یافته است.

تعداد روستاهای دارای ارتباط تلفنی از یک روستا در سال 1357 به 849 روستا در سال 1392 و به 878 روستا در سال 1396 افزایش پیدا کرده است. تعداد تلفن‌های ثابت منصوبه از  6300  در سال 1357 به 427 هزار و 460 شماره در سال 1397 افزایش داشته است.

ضریب نفوذ تلفن ثابت از 2/1 درصد سال 1357 به 2/35 درصد در سال 1397 افزایش داشته‌است. همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه 87 درصد برابر آخرین آمار می‌باشد.  جمعیت استفاده کننده از رایانه با 48 درصد افزایش از 272 هزار و 481 نفر سال 1392 به 404 هزار و 364  نفر در سال 1396 رسیده و در همین مدت  جمعیت کاربران اینترنت با 115 درصد افزایش از تعداد 239 هزار و 989  نفر به  516 هزار و 788 نفر را شامل شده است.

تمامی شاخص های ارتباطی استان نسبت به ابتدای سال پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز با رشدهای قابل توجه همراه بوده و همگام با شرایط جهانی استان زنجان نیز گام های مهمی در توسعه زیرساخت های ارتباطی برداشته است. این گام های مهم موجب شده زمینه لازم برای تحقق اهداف توسعه ای در حوزه ارتباطی استان با روند مناسبی محقق شده و به نقطه مطلوب برسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار مهم