لیست آزادگان تحت پوشش شهرستان  خرمدره
ردیف کد ملی ایثارگر نام نام خانوادگی نام پدر جنسیت تاریخ تولد نوع ایثار محل پرونده استان درصد کل مدت اسارت در قید حیات تاریخ فوت
1 6159081047 صادق نگهدار اسمعلی مرد 1345/02/20 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 15 270 TRUE
2 6159066595 یعقوب بابائی کرم مرد 1338/12/20 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 30 1,562 TRUE
3 4910855076 حسین نوری یعقوب مرد 1346/04/15 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 25 747 FALSE 1394/09/24
4 6159079174 محمد مظفری علی اکبر مرد 1343/02/07 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 25 270 TRUE
5 5899593938 بهرام بهرامی حیدرعلی مرد 1344/06/03 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 25 747 TRUE
6 6159696106 رحیم اوجاقی حاجعلی مرد 1347/07/30 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 30 779 TRUE
7 5899299495 عزیز خدره اکبر مرد 1342/04/04 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 35 1,578 TRUE
8 6159521896 بهمن کتابی سلیمان مرد 1346/06/10 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 25 780 TRUE
9 6159073532 قاسمعلی عباسی حسین مرد 1341/01/20 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 25 1,569 TRUE
10 6159095889 حسن خدائی پنجعلی مرد 1347/12/01 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 25 779 TRUE
11 6159188471 جواد نظری عبداله مرد 1347/05/01 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 30 782 TRUE
12 6159521926 نغامعلی میرزاخانی قندعلی مرد 1346/02/04 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 25 780 TRUE
13 6159088254 اسماعیل کرمی رحمتعلی مرد 1347/09/05 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 25 775 TRUE
14 6159815776 سلطانعلی قنبری ولی اله مرد 1339/02/02 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 45 3,078 TRUE
15 6159694200 غلامرضا عابدینی عابدین مرد 1345/11/01 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 30 775 TRUE
16 6159088033 مجید زلفی جانعلی مرد 1347/08/04 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 20 270 TRUE
17 4410491911 گلعلی سبحانی بختیار مرد 1347/06/02 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 30 775 TRUE
18 5899594284 علی اکبر بهرامی ابراهیم علی مرد 1346/12/15 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 25 783 TRUE
19 5889560875 فاضل شجاعی علی آبادی سیف اله مرد 1345/07/22 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 25 1,585 TRUE
20 6159084267 حسن نیساری تبریزی محمدعلی مرد 1344/05/09 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 30 270 FALSE 1376/03/10
21 6159086766 رضا عزت الهی ذوقعلی مرد 1347/01/09 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 10 270 TRUE
22 6159086227 محمد حسینعلی خرمدره عابس مرد 1347/07/20 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 25 784 TRUE
23 6159820184 احمد محمدی محمدیار مرد 1343/02/07 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 25 775 TRUE
24 4371063209 جمشید امینی علی مرد 1347/09/21 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 35 783 TRUE
25 6159084976 جهانگیر عبدالهی علی اکبر مرد 1346/09/20 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 30 775 FALSE 1372/02/01
26 4371052207 کریم سلیمی توپقراء عباداله مرد 1345/11/01 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 25 342 FALSE 1379/08/08
27 4410571117 سلمانعلی احمدی صفرعلی مرد 1346/11/04 جانباز، آزاده خرم دره زنجان 30 774 TRUE

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار مهم