لیست آزادگان تحت پوشش شهرستان  ماهنشان
ردیف کد ملی ایثارگر نام نام خانوادگی نام پدر جنسیت تاریخ تولد نوع ایثار محل پرونده استان درصد کل مدت اسارت در قید حیات تاریخ فوت
1 5609838460 تقی تاتا آدشیرین مرد 1347/06/01 جانباز، آزاده ماهنشان زنجان 30 778 TRUE
2 6149696014 محمدعیسی گل محمد قربانعلی مرد 1346/05/03 جانباز، آزاده ماهنشان زنجان 25 777 TRUE
3 5609802997 جعفرقلی فتاحی حسین قلی مرد 1343/03/01 جانباز، آزاده ماهنشان زنجان 30 1,577 TRUE
4 5609652472 امیرعلی طهماسبی پنجعلی مرد 1347/02/02 جانباز، آزاده ماهنشان زنجان 25 787 TRUE
5 5399549190 حمزه محمدی عباس مرد 1346/11/06 جانباز، آزاده ماهنشان زنجان 25 776 TRUE
6 5609837278 سیدحبیب حسینی سیدزین العابدین مرد 1344/04/05 جانباز، آزاده ماهنشان زنجان 40 2,367 TRUE
7 6149741060 اصلان نوری لقا فرمانقلی مرد 1347/06/02 جانباز، آزاده ماهنشان زنجان 10 272 TRUE
8 5609836131 محمد ملکی عبداله مرد 1347/07/01 جانباز، آزاده ماهنشان زنجان 25 1,029 TRUE
9 6149557979 علی ملتی نورعلی مرد 1347/04/03 آزاده ماهنشان زنجان 199 TRUE
10 6149592006 رحمان فرامرزلو قربانعلی مرد 1332/07/10 جانباز، آزاده ماهنشان زنجان 50 3,038 TRUE
11 5609835151 باقر بالائی محمدحسین مرد 1344/04/03 شهید، جانباز، آزاده ماهنشان زنجان 50 2,373 FALSE 1381/06/01
12 5609484693 گنجعلی جعفری مبارکعلی مرد 1346/06/25 جانباز، آزاده ماهنشان زنجان 25 782 FALSE 1389/08/06
13 5609838894 بیت اله کاکائی نوروزعلی مرد 1345/04/02 جانباز، آزاده ماهنشان زنجان 40 2,371 TRUE
14 5609835240 یداله ملکی محمدحسین مرد 1340/07/02 جانباز، آزاده ماهنشان زنجان 45 2,367 TRUE
15 6149438023 ظهیر رضائی انگورانی عروجعلی مرد 1347/04/12 جانباز، آزاده ماهنشان زنجان 25 786 TRUE

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار مهم