ردیف

نام و نام خانوادگی سردفتر

شماره دفترخانه

آدرس دفترخانه

تلفن

1

مهدی محمدی

53

خیابان اسلام روبروی بانک ملی

024-36223994

2

عبدالوهاب صبحی ایالویی

5

ماهنشان-دندی شهرک کالسیمین

024-36522858

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اخبار مهم