وضعیت جغرافیایی استان زنجان یک موقعیت ممتاز برای توسعه است و اتصال مرکز به شمالغرب کشور و غرب، دسترسی مناسب بع شمال و غرب کشور و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت از طریق ترکیه به اروپا شرایطی مهمی برای استان زنجان فراهم کرده است.

در این بین استان زنجان در تقسیم کار منطقه ای و همکاری های بین استانی دارای اهمیت زیادی خواهد بود. مطابق با اهداف تعریف شده در این راستا استان زنجان به مرکز منطقه‌ای شمالغرب برای ارایه خدمات برتر در حوزه‌های صادرات،‌ بازرگانی، درمانی و فرهنگی تبدیل  خواهد شد.

بر اساس ظرفیت نواحی و تقسیم‌کار ملی از منابع آب‌وخاک استان به‌صورت بهینه، متعادل و متوازن بهره‌برداری خواهد شد. مبادلات منطقه‌ای منطقه شمالغرب کشور از طریق استان توسعه و گسترش خواهد یافت.

با جذب سرریز جمعیت و نیروی فعال مازاد و فعالیت شهرها و روستاهای استان‌های هم‌جوار و کلان‌شهر تهران، سازمان فضایی سکونت و فعالیت در استان زنجان متعادل می شود و تعاملات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان و استان‌های هم‌جوار در منطقه هفت و شمال غرب کشور تقویت‌ خواهد شد.

ارتباطات و پیوندهای فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منطقه‌ای از طریق استان تسهیل شده و مزیت‌های تولیدی، فضایی استان با تأکید بر خدمات گمرک، بانک، بیمه، حمل‌ونقل توسعه خواهد یافت.

شبکه ارتباطات منطقه شمالغرب با مناطق غربی و شمالی کشور از طریق استان  با نوسازی خطوط و ناوگان حمل و نقل جاده ای و ریلی ( بویژه دوخطه کردن راه آهن زنجان – تهران  و احداث و تکمیل راه زنجان – منجیل ، زنجان – تکاب – بیجار  و سلطانیه – قیدار – کبودرآهنگ ) توسعه خواهد یافت.

حفاظت از اراضی و منابع طبیعی استان و استان‌های هم‌جوار در حوضه‌های آبریز مشترک از طریق انجام اقدامات مشترک آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک فراهم می شود. با مکان‌یابی زیرساخت‌های مربوطه برای مدیریت حوادث غیرمترقبه بر اساس سطوح مختلف خطر و نوع سوانح، امکان و توان مدیریت بحران در منطقه شمال غرب کشور تقویت خواهد شد.

ضریب پیوستگی سکونتگاه‌های شهری استان (شهرهای حاشیه‌ای و کوچک اندام نیمه شمالی و جنوبی به‌ویژه در چهار شهرستان طارم، ماهنشان، خدابنده و ایجرود ) با استان‌های هم‌جوار ، با بهره گیری از منابع و مزیت‌های منطقه‌ای و هم‌جواری  افزایش خواهد یافت .

نقش و کارکرد شهر زنجان باهدف افزایش پیوستگی این شهر در نظام سلسله‌مراتب شهری منطقه و کشور تقویت خواهد شد . شهر زنجان به مرکزی برای ارایه خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمانی به استان‌های هم‌جوار تبدیل خواهد شد . استان زنجان به یکی از قطب‌های علمی منطقه هفت و شمال غرب کشور تبدیل خواهد شد .

استان در تعاملات توسعه ای با استان های همجوار نیز نقش محوری در سال های آتی بازی خواهد کرد. در این راستا فراهم سازی زمینه توسعه مناطق مختلف استان زنجان و استان های همجوار متناسب  با توان و محدودیت های سرزمین و  در رقابتی سازنده و پویا با شرایط تدوین شده محقق می شود. این شرایط شامل افزایش تعاملات کالبدی، زیر ساختی، اقتصادی ،  اجتماعی  و فرهنگی با استان های همجوار، تقویت توسعه زیر ساخت های ارتباطی و حمل و نقل با هدف افزایش ضریب پیوستگی استان زنجان با استان های همجوار با تاکید بر اردبیل، گیلان، همدان، آذربایجان غربی ،کردستان و قزوین خواهد بود.

 

ایجاد زمینه های بهره مندی شهرها و روستاهای واقع در نواحی حاشیه ای استان (شهرستان های طارم، ماه‌نشان، خدابنده و ایجرود) از منابع و مزیت‌های استان های همجوار، بهره برداری بهینه از منابع آب های سطحی درحوضه های آبریز مشترک در تعاملی پایدار، کمک به انجام فعالیت های اقتصادی و ارایه خدمات تخصصی به استان های مرزی همجوار (بویژه کرمانشاه و کردستان) و تکمیل زنجیره های تولید و خوشه های صنعتی به ویژه در فعالیت های صنایع کشاورزی، معدنی ، غذایی ، تبدیلی و بسته بندی از دیگر محورهای مهم تعریفی برای تقویت ارتباطات استان است.

همچنین از دیگر برنامه های مهم تعریف شده برای ارتباطات استان می توان به تقویت همکاری های بین استانی در حوزه فناوری اطلاعات IT، توسعه استان در دو محور ممتاز گیلان-زنجان- همدان و محور تهران- قزوین-زنجان- تبریز و در محور زنجان- تکاب- بیجار، ارایه خدمات تخصصی و بهداشتی و درمانی به استان های همجوار با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی و ارتباطی استان بویژه استان های کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و بهبود و ارتقا وضع استان از لحاظ زیرساخت ها و شرایط اشتغال، سکونت، کسب و درآمد به منظور حفظ، نگهداشت و جذب جمعیت در مناطق حاشیه ای استان های همجوار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار مهم