ایران، کشوری غنی در حوزه انرژی است و نفت و گاز به عنوان ذخایر استراتژیک برای کشور محسوب می شوند. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که از منابع فراوان انرژی برخوردار است و پس از سال ۱۹۱۳ همواره به عنوان یکی از صادر کننده‌های اصلی نفت محسوب می‌شده ‌است.

ایران با برخورداری از مجموع 27 درصد ذخایر نفتی و گازی جهان، سهم قابل توجهی در تولید انرژی دارد. ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران به گفته مسئولان در سال 400 میلیارد متر مکعب است که این میزان، سهم قابل توجهی در انرژی جهانی است. دارنده ساختارهای توسعه یافتگیدر حوزه نفت و گاز طبیعی هستیم و اگر مجموع مجموع نفت و گاز را حساب کنیم موقعیت اول جهانی را داریم.

این ظرفیت های بزرگ حوزه انرژی ایران را تبدیل به کشوری مهم در سطح دنیا کرده است. حوزه گاز یکی از حوزه های مهم انرژی کشور محسوب می شود. در این راستا گازرسانی به شهرها و روستاهای مختلف کشور همواره  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار قرار داشته است.

رساندن پوشش گاز طبیعی به روستاهای دور افتاده و مناطق محروم برای خدمات رسانی به مردم مورد توجه جدی بوده و همواره از ابتدای انقلاب تاکنون ضریب نفوذ آن گسترش یافته است. در استان زنجان نیز این موضوع مورد توجه مسئولان قرار گرفته و همه ساله پوشش گازرسانی به مناطق مختلف استان توسعه یافته است.

در کنار پوشش مناسب گاز طبیعی به نقاط مختلف شهری و روستایی پوشش شهرک های صنعتی و… پیگیری و عملیاتی شده است.  آنطور که آمار نشان می دهد در سال 57 به میزان هیچ کدام از شهرهای استان پوشش کامل گازرسانی نداشته است. میزان پوشش گازرسانی شهرهای استان زنجان در سال 92 به 12 شهر و هم اکنون به 21 شهر رسیده است. در واقع امروز تمام مناطق شهری استان زنجان تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارد.

در سال پوشش گازرسانی روستایی در استان زنجان کامل نبوده و هیچ یک از روستاهای استان از این پوشش برخوردار نبودند. در سال 92 میزان پوشش گازرسانی روستاهای استان به 220 روستا و در سال 97 به میزان 506 روستا رسیده است.

در سال 57 تعداد مشترکین گاز طبیعی (شهری) استان زنجان، صفر مشترک ثبت شده است. این درحالی است که با توسعه پوشش گازرسانی در استان این تعداد طی سال 92 به میزان 201 هزار و 138 مشترک و در سال 97 به میزان 240 هزار و 860 مشترک رسیده است.

در سال 57 تعداد  تعداد مشترکین گاز طبیعی (روستایی) استان زنجان صفر مشترک ثبت شده است. این درحالی است که با توسعه پوشش گازرسانی در استان این تعداد طی سال 92 به میزان 143هزار و 318 مشترک و در سال 97 به میزان 76 هزار و 228 مشترک رسیده است.

درصد جمعیت تحت پوشش گاز طبیعی به تفکیک شهر در استان زنجان در سال 57  به میزان پایینی بوده است. با توسعه پوشش گازرسانی در استان این تعداد طی سال 92 به میزان 31.68 درصد و در سال 97 به میزان 100 درصد رسیده است.

درصد جمعیت تحت پوشش گاز طبیعی به تفکیک روستا در استان زنجان در سال 57  به میزان پایینی بوده است. با توسعه پوشش گازرسانی در استان این تعداد طی سال 92 به 12.28 درصد و در سال 97 به میزان 79 درصد رسیده است.

تعداد شهر‌های گازرسانی شده استان در سال 1392، 20 شهر بوده و با رشدی معادل 5 درصد به 21 شهر در سال 1397 رسیده است. تعداد روستاهای گازرسانی شده استان در سال 1392، 220 روستا بوده که در سال 1397 به 506 روستا رسیده که رشدی معادل 130 درصد داشته است.

طی سال های اخیر روند پوشش گازرسانی به مناطق روستایی استان شتاب بالایی گرفته است. برخی از شهرستان های استان نیز که از نعمت گازبرخوردار نبودند گازدار شدند  و امروز علاوه بر اینکه تمامی شهرهای استان گاز دارند، بلکه بسیاری از مناطق روستایی استان نیز گازدار شده است.

روند گازرسانی به مناطق روستایی ادامه دارد و در آینده نزدیک این پوشش می تواند بیش از 80 درصد در استان زنجان محقق شود که عدد بسیار بزرگی خواهد بود و می تواند جزو افتخارات نظام اسلامی برای خدمت رسانی به عموم مردم و مناطق محروم جامعه باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار مهم