تجهیز ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خرمدره

ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خرمدره با پیگیریهای مداوم مدیرکل ثبت اسناد [...]

برگزاری اولین جلسه شورای قضایی استـــان در سال 1403 در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان

اولین جلسه شورای قضایی استان زنجان در سال 1403 در تاریخ 8 فروردین به ریاست [...]

ملاقات عمومی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان

ملاقات عمومی حسین کاظمی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان برگزار شد.

اخبار مهم